• די העכסטע צייט: לימוד הדבר מלכות לרגל י'-י"א שבט

    לרגל י'-י"א שבט, 70 שנה לנשיאות הרבי מלך המשיח – אנשים נשים וטף, מקבלים עלינו מלכותו מחדש ומוסיפים בלימוד תורתו של משיח – דבר מלכות תנש"א-תשנ"ב, ותיכף ומיד זוכים לתורה חדשה – דבר מלכות תשפ"א  הגרלה בין הלומדים את דבר מלכות בא, ובא-בשלח – ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array