• חדש מאת"ה העולמי: וידאו חודשי בעניני גאולה ומשיח

    בעוד חסידים ברחבי תבל נרתמים ותורמים מהונם ומרצם לתמיכה בארגון את"ה העולמי, תלמידי התמימים במשרדי את"ה לא שוקטים על השמרים. ומשיקים מיזם חדש – ואביטה נפלאות – ווידאו חודשי בענייני גאולה ומשיח שיוקרן בישיבות תות"ל באה"ק. הווידאו יכלול מידי חודש שיחות ומאורעות קודש משנות הנפלאות במחיצת כ"ק אד"ש מלך המשיח • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array