• עיצוב לכל בית: ההוראות מדבר מלכות תצא לפרסום בכל מקום

    המעשה הוא העיקר: בדבר מלכות השבועי, הרבי מלך המשיח מורה לפרסם בכל מקום ומקום – "בקשר לכך שעומדים בסיום מעשינו ועבודתינו… צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, וכן שכל בית צריך להיות מעין ישיבת תומכי תמימים ע"י לימוד החסידות.." • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את ההוראות בשלימותם – מעוצבות ומוכנות להורדה ולפרסום! • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array