• לקראת י' שבט: מבצע ארצי של קבלת המלכות

    לקראת יום הבהיר י'-י"א שבט, ימי קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח, יתאחדו חסידי חב"ד באה"ק במבצע ארצי של החתמות על קבלת המלכות. כידוע, חסידים שעסקו בנושא קבלת המלכות, זכו למענות קודש של עידוד וברכה, ובשיחת משפטים תנש"א אמר הרבי כי "המינוי דדוד מלכא משיחא כבר היה… וצריכה רק להיות קבלת מלכותו על ידי העם".