• פותחין בדבר מלכות – הרישום למבצע בעיצומו

    פותחים שנה של חיות חדשה בלימוד הדבר מלכות. את שנת תש"פ "פותחין בדבר מלכות"! ותיכף ומיד זוכים לתורה חדשה – דבר מלכות תש"פ! • בין הלומדים את דבר מלכות בראשית תתקיים בעז"ה הגרלה על סט אגרות קודש וסט לקוטי שיחות פרשיות כיס • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array