• 'לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי': היום האחרון לרישום למבצע

    היום האחרון לרישום למבצע לדברך יחלתי • כפי שפורסם, מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח, להבאת הגאולה בפועל ממש • בעז"ה תתקיים הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array