• העולם מוכן לגאולה – מתאחדים בלימוד דבר מלכות וישב

    העולם מוכן לגאולה! בדבר מלכות וישב מבאר הרבי מלך המשיח כיצד העולם כולו מוכן לגאולה, ואפילו מדינת צרפת נהפכה למקום ומקור קדושה כמו 770 (צרפת=770) • כולנו מתאחדים בלימוד דבר מלכות וישב, ומביאים את ההתגלות בפועל ממש! • לרישום: לחץ כאן • לשיחת הדבר מלכות, לשיעורים, ביאורים, סיכומים, עיבודים לילדים ועוד: לחץ כאן