• פרסום זהות הגואל: הרבי שאסר הוא הרבי שהתיר • הרב וולפא

    שבת בראשית תשמ"ה זכורה בעיקר בזכות שיחה חריפה שנשא הרבי נגד אלו שמרחיקים יהודים ממשיח על ידי שמצביעים על פלוני כמשיח. במקום נכח הרב שלום דובער הלוי וולפא • ביריעה רחבה הוא פורש את אירועי הימים ומוחה בתוקף רב נגד השימוש הציני בימינו באותה שיחה כמו גם נגד בזיונם של עשרות רבנים • ראיון נוקב ומרומם כאחד לקראת ג' תמוז • לקריאה

    הרב וולפא עובר בפני הרבי מה"מ בכוס של ברכה