• מעמיקים בלימוד דבר מלכות בהעלותך • להורדה

    "דווקא העקב שברגל, הדור הכי אחרון, יש בכחו להיות "עולה מאליה'" ולהעלות את כל הדורות שלפני זה . . הגאולה לכל בנ"י במשך כל הדורות!" מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את דבר מלכות בהעלותך – שתי שיחות, לצד צילום מכתי"ק הגהה על השיחה, שיעורים בדבר מלכות, סיכומים, ביאורים, מודעות שטורעם ועוד • לצפייה והורדה