• 33 שנים להכרזת "יחי אדוננו" מול הרבי מלך המשיח

    "קם הרב דוד נחשון עם עוד שניים מאנ"ש בעת חלוקת המשקה בסוף ההתוועדות והכריזו שהננו מקבלים ומכריזים את הכתרת מלך המשיח, ומארגנים התוועדויות חסידים בכל רחבי העולם. וסיים ש״יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד״, והקהל ענה יחי (ג' פעמים)" • בהמשך לו' אייר אנו מגישים את הסיפור המלא