• צדקה – מצווה שהזמן גרמא

    מאות משפחות כבר זכו לקבל סיוע לרכישת צרכי החג בדרך של כבוד, כחלק ממבצע "קמחא דהתקשרותא" של התאחדות החסידים. צוות קרן חסדי שלמה ומשה ב"התאחדות" עמל על העברת התרומות למשפחות ומאפשר גם לכל אחד מהנותנים לציין למי בדיוק הוא רוצה לתת. כך ניתן לזכות ב"מתן בסתר" מבלי שהמקבל יידע מי נתן לו לכתבה המלאה