• 200 תמימים אומרים לכם: תודה! בזכותכם נמשיך ללמוד

    קבוצה ה'תש"פ ותלמידי התמימים בישיבה המרכזית 770 בית משיח, מודים למשפחת אנ"ש בארץ הקודש, בשכונת המלך קראון – הייטס ובעולם כולו על ההתגייסות למען גשמיות התמימים וארוחות מסודרת מידי יום עד לפתיחת מטבח הישיבה חזרה, על מנת שנוכל להמשיך לשבת וללמוד כפי רצונו הק' של הרבי מלך המשיח והנהלת הישיבה • תודה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array