• ההזדמנות שלך לגרום נחת לרבי ועילוי נשמה לרבנית

    בשיחת ש"פ יתרו תש"נ אמר הרבי: "כדאי להוסיף ולהרבות בצדקה בקשר עם היארצייט, ומה טוב – במספר ע"ת (470), גימטריא דשם הנפטרת". בתוך ימי השבעה נקראו – בברכת הרבי – מוסדות ישיבת חב״ד ליובאוויטש הקריות בשם "נפש חיה" על שמה ולע״נ של הרבנית. אנו פונים אליך בקריאה לבבית לתת יד ולתמוך במוסד הק׳ להמשיך ללא לאות, בתנופת העשיה הנמשכת עשרות שנים עד להתגלותו של הרבי • לאפשרויות תרומה

    אלבום מרכז "נפש חיה" בקריות נמסר לידיו הק' של הרבי מלך המשיח