1. בסימן טוב ומזל טוב!!! מאחל למשפחת ערד הנפלאה רק שמחות בחיים אמן!!!

   ניר סטאר
  2. רחלייייי מזל טוב!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   "שיהיה בנין עדי עד על יסוגי התורה והמצווה וחיים מאושרים בכל"
   התרגשתי…….
   אחת מהקעמפ:)

   רחלייייי
  3. מזל טוב ,מזל טוב
   בניין עדי עד .רוב נחת ושמחה לרב ולאישתו תחי'.
   שיהיו ההכנות בהרחבה גשמית ורוחנית

   חברי קורס c.b.t צפת
  4. מזל טוב לכבוד הרב ערד ומשפ'
   יחי-המלך!

   מענדי ג.
  5. מזל-טוב! ברוך-השם שמחתי מאד! ושיהיה בנין עדי עד עם נחת יהודית חסידית לרבי מה"מ שליט"א
   ולמשפחת הרב יצחק ערד שיחיו

   יהודה
  6. שניאור חביבי, יהא הבניין בניין עדי עד!
   בית מואר, שלט מואר וכל העניינים!
   בית חב״ד – פשוטו כמשמעו!

   יחי המלך המשיח!!

   חבר קרוב;-)
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו