1. מזל טוב מזל טוב
   לחתונת הגאולה כולנו באים ב"ה
   בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כפי שמוארים בדא"ח .
   בית חב"ד אמתי יעלה ויצמח בשמחה בריאות במהירות ובהצלחה רבה ומופלגה בגו"ר ורו"ג גם יחד עם הרבי מה"מ .
   בני חיי ומזוני רוויחי וכולי רוויחי .

   קבוצה ע"ג
  2. לרב נסים שמחנו מאוד לשמוע שאתה חתן מזל טוב מזל טוב ועוד יותר אנחנו שמחים שעכשיו הסיכויים שלנו לראות אותך בימי שישי ובכלל שזה יתרחב גדולים יותר מחכים לכם מאוד מזל טוב שיהי ה בשעה טובה ומוצלחת

   החברים מהברונקס
  3. בס“ד

   מזל טוב מזל טוב שיהיה בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כמו שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות .
   שיהיה שמחה הרחבה אושר ילדים חסידים וילדות חסידות מקיר לקיר והכל מתוך התקשרות אמיתית לרבי שליט"א מלך המשיח

   חבר של החתן
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו