1. לשמואל ולאה היקרים!
   אנו מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם ושבעז"ה תזכו לבנות בניין עדי עד על יסודי התורה והמצווה בחיים מאושרים בכל עם היסודות הכי חזקים שבעולם!
   ושתצליחו בכל מה שתעשו בחיים עם הרבה שמחה אושר ועושר מתוך רחבות.
   ושתמיד תזכו לעשות נחת לרבי מלך המשיח שליט"א ושלא תשכחו את הנקודה לרגע….
   השליחות היחידה שנותרה לקבלת פני משיח צדקנו.
   שבעצם בשבילה מתחתנים.
   לצאת לשליחות!
   להפוך את העולם!!!
   ושתזכו שהחתונה שלכם תתקיים כבר בבית המקדש השלישי בירושלים עיה"ק תיכף ומיד ממש. ?
   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

   משפחת הרוניין סניף נחלה
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו