• לפסיקת בג"ץ יש מטרה אחת, והיא מזעזעת!

    פסיקה זו היא לא פסיקה מכוח התנהלות משפטית המקובלת בעולם. במקרה זה הבג"ץ הוא זרוע של השלטון הכפרני שמטרתו לעקור את הדת היהודית מארץ ישראל • מאת הרב גדליה אקסלרוד, אב"ד חיפה • לקריאה