• בי"א ניסן, יום הולדתו ה-120 – "נכד הצ"צ" ניצח את הרפורמים

    מאות שנים ניהלה חב"ד מלחמה מול המשכילים, שהגיעה לשיאה כשהרבי הצמח-צדק פעל לגירוש אחד מראשי התנועה מנחם ליליענטאל • בהתבטאות נדירה אמר הרבי מה"מ לרב שד"ב קלמנסון, כששלח אותו לסינסינטי ש"הנכד של הצמח צדק יסיים עם הנכדים של ליליענטאל" • שניאור זלמן נוימן מגיש למגזין פסחב"ד אינפו את סגירת המעגל המפתיעה