• "להפיץ את אור התורה בלי פחד": הופיע מגזין עולמות לחודש סיון

    ראיון חג עם הרב שמעון מאיר ביטון רב העיר לוד – "כיצד כל יהודי יכול להתחבר ולהרגיש קשר ואהבה לתורה", מסע הבריחה של הרבי מלך המשיח מהשואה האיומה – מוגש לרגל כ"ח סיון. טורים קבועים ומרתקים בהלכה, זוגיות, זוית נשית ועוד • להצצה למגזין