• פרסום ראשון: הגהות הרבי על טיוטת המכתב על "מיהו יהודי?"

    כבר בשנת תשי"ח נעשה ניסיון לחוקק חוק בו נאמר ש"כל אדם המצהיר בתום-לב שהוא יהודי – יש לרשום אותו כיהודי" • בעקבות הסערה על פסיקת בג"צ השבוע, אנו מפרסמים את מכתבו של הרבי לבן-גוריון עם צילום – בפרסום ראשון עם הגהותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על טיוטת המכתב • לכתבה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array