• ט' אדר: הרב יונג והצלת אדמו"ר הריי"צ מידי הנאצים

    בט' אדר ת"ש אדמו"ר הריי"צ הגיע לאמריקה וכך בחסדי ה' ניצל מהנאצים. רבנים, עסקנים ואישי ציבור פעלו להצלתו, אחד החשובים שבהם היה הרב אליהו יונג בכיר בארגון הג'וינט, שהיה מהמסייעים החשובים להצלת אדמו"ר הריי"צ מוורשה הנצורה בימי השואה, לאחר שאדמו"ר הריי"צ נחלץ מורשה והגיע לריגא הודה לרב יונג באגרת מיוחדת • לכתבה המלאה