• השלוחים בבאנקעט חובק עולם: מגזין בית משיח לפרשת תולדות

    השבוע בבית משיח: כינוס השלוחים – באנקעט חובק עולם סיקור מלא מהכינוס ההיסטורי, שלוחים מעבר למסך ראיון עם 12 שלוחים מרחבי תבל שהששתפו בכינוס השנה בשידור חי, מדוע סירב הרבי לצאת לביתו בשבת הפרק השביעי בסדרת היומן מחדר הרבי, מוסף ביתנו לבית החסידי במגוון טורים מרוממים לבניית הבית החסידי ועוד שלל כתבות, מדורים וטורים מרתקים • להצצה לגליון