• מאה שנה לב' ניסן: 'המבשר' בסקירה היסטורית • מרתק

    לרגל ציון מאה שנה לב' ניסן – יום הסתלקותו של אדמו"ר הרש"ב נ"ע, עיתון 'המבשר תורני' מגיש השבוע סקירה היסטורית מרתקת אודות הקמת ישיבת "תורת אמת" בעיר האבות חברון, בשנת תער"ב בשליחותו • מרתק