• פרסום זהות הגואל: הרבי שאסר הוא הרבי שהתיר

    שבת בראשית תשמ"ה זכורה בעיקר בזכות שיחה חריפה שנשא הרבי נגד אלו שמרחיקים יהודים ממשיח על ידי שמצביעים על פלוני כמשיח. במקום נכח הרב שלום דובער הלוי וולפא • ביריעה רחבה הוא פורש את אירועי הימים ומוחה בתוקף רב נגד השימוש הציני בימינו באותה שיחה כמו גם נגד בזיונם של עשרות רבנים • ראיון נוקב ומרומם כאחד לרגל ג' תמוז • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array