• הרבי כתב: "כעצת הרב מרא דאתרא דכפר חב"ד"

    שביבים נפלאים וסיפורי מופת שהעביר הרבי דרך המרא דאתרא של כפר חב"ד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה, כאשר שלח אישים שונים לשאול בעצתו והדרכתו • הרב אשכנזי זכה לקבל מהרבי במהלך השנים הוראות והדרכות, בעניני כפר חב"ד, וגם בענינים כלליים – והן נחשפות לראשונה ב'בית משיח' מתוך הספר "הרב אשכנזי" שיצא לאור השבוע • לקריאה