• "ויהי בשלושים שנה": לא לרפיון. כן לחשבון נפש!

    הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי, ראש ישיבת חח"ל צפת זה 47 שנה, הוא דמות מרכזית בעולם החב"די. כמי שנולד למשפחה חב"דית שורשית, ינק את חינוכו אצל זקני החסידים בישיבה בברינואה וב'בית חיינו', לקראת ג' תמוז, שוחחנו עם הרב ווילשאנסקי על משמעות ג' תמוז בכלל, ובמיוחד על העובדה שחלפו כמעט שלושים שנה מאז ג' תמוז ועדיין לא זכינו להתגלות השלימה • לקריאה