• כהכנה לי' שבט: הרב לבקובסקי בהתוועדות מעוררת

    בעומדנו פחות משלושים יום קודם יום הבהיר י' שבט, ארגון 'לחלוחית גאולתית' מגיש התוועדות מעוררת עם הרב שניאור זלמן לבקובסקי – ראש ישיבת 'תומכי תמימים ליובאוויטש' המרכזית 770 • בהתוועדות מעורר ראש הישיבה על החשיבות של 'עבודת התפילה' בכדי ללמוד תורה בצורה נכונה וב'ביטול • לקריאה

    צילום ארכיון: שניאור רייניץ