• הרבי עצמו גילה את זהות משיח • ראיון נוקב

    שבת בראשית תשמ"ה זכורה בעיקר בזכות שיחה חריפה שנשא הרבי נגד אלו שמרחיקים יהודים ממשיח על ידי שמצביעים על פלוני כמשיח. במקום נכח הרב שלום דובער הלוי וולפא • ביריעה רחבה הוא פורש את אירועי הימים ומוחה בתוקף רב נגד השימוש הציני בימינו באותה שיחה כמו גם נגד בזיונם של עשרות רבנים • ראיון נוקב ומרומם כאחד לרגל ג' תמוז • לקריאה

    צילום: יעקב לדרמן
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם
אריסטו 339