• בימים ההם: התוועדות עם ר' מענדל

    צרור תמונות שצולמו בשנת תשמ"ג, בהן נראה המשפיע הנודע הרה"ח ר' מענדל פוטערפאס ע"ה, בהתוועדות עם תלמידי התמימים בישיבה בכפר חב"ד • לתמונות