• ביציאה מבית העלמין בצפת: השר וסרלאוף נפגש עם הרב פיזם

    שר הנגב והגליל ר' יצחק וסרלאוף נצפה משוחח בלבביות עם הרב שימעל'ה פיזם מנכ"ל "התאחדות החסידים לקבלת פני משיח". השניים שוחחו בתום צאתו של השר מטקס יום הזכרון שבו השתתף כנציג הממשלה בחלקה הצבאית בבית העלמין בעיר הקודש צפת.