• תמונת היום

    תלמידי ישיבת תות"ל 'אור יהודה' (קטנה) בראשות הרב שלום דובער הכהן הנדל יצאו אמש לישיבת קיץ יחודית באלמא אטא שבקזחסטן, ליד ציונו של הרה"ח וכו' הרב לוי יצחק שניאורסהון ע"ה • את התמימים קיבלו השלוחים במקום ובראשם הרב ישעיה אלעזר הכהן.