• פרסום ראשון: עלי הגהה שיחת ש”פ וישלח, טו”ב כסלו ה’תשמ”ט

    בקשר עם ש”פ וישלח – מערכת “מפתח” מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ש”פ וישלח, טו”ב כסלו ה’תשמ”ט. חוברת זו היא החמישים ושבע בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה