• הכטמן מגיש: בוקר חסידי באורו של משיח • תיעוד ענק

    את היום הרביעי בקעמפ פתחו החיילים בשני מסדרים עוצמתיים ומיד לאחמ"כ ניגשו ללימוד חסידות ותפילת שחרית בחיות חסידית כיאה לחיילים בקעמפ אורו של משיח. לאחר מכן ניגשו החיילים לפת שחרית מפנקת במיוחד ומשם ללימוד סיירתי עם החוברות המיוחדות של משרד הלימודים • צלם הקעמפ דוב בער הכטמן מגיש תיעוד סוער מהשטח