• קעמפ חיילי המלך: לימוד חוויתי במחנה הקיץ

    בהתאם להוראתו של הרבי מלך המשיח לנצל את ימי הקיץ להוסםה בלימוד התורה, מחנה חיילי המלך מעניק לחניכיו חווית למידה מהנה בקמפוס הקעמפ, חב"ד אינפו שמח להגיש תיעוד מיום הלימודים בקעמפ  • לתמונות