• קייטנת 'חיילי משיח' ירושלים • גלריית סיכום

    בשבועיים האחרונים נהנו כמאה ועשרים חיילי וחיילות צ"ה שגרים בירושלים עיה"ק מקייטנה (נפרדת) איכותית שהפעיל בית חב"ד בשכונת בקעה, תחת רשת מחנות הקיץ של צ"ה • בקייטנה נהנו הילדים מפעילויות ויצירות חוויתיות, ומטיולים ולימודים מושקעים, וקיבלו חיות חדשה בשליחות היחידה שנותרה קבלת פני משיח צדקנו, ואנו בטוחים ומקווים שתיכף ומייד יתגלה הרבי מלך המשיח ונוכל להגיד לו ראה גידולים.. אלה חייליך חיילי המשיח • גלריית סיכום

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array