• בצבאות השם מציגים: איזה משפחה אתם?

    בימים אלה החל להתפרסם הקמפיין שמשך בשבועות הקרובים מבית תנועת הנוער צבאות השם בארץ הקודש. במסגרת הקמפיין נפתחו מסלולי תרומה בתוכנית המשפחתית עם מתנות ייחודיות • לכל הפרטים