• 20:30
  התוועדויות
  בית הכנסת "בית אריה" - לוד
 • ט"ז שבט
  חתונות
  אולמי 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד
 • ל' שבט
  חתונות
  אולמי בית רבקה - כפר חב"ד ב'
 • ל' שבט
  חתונות
  אוהל האירועים - כפר חב"ד