• צפת: מופע פסטי מיוחד לחיילות צבאות השם

    בסניף צפת נערך מופע פסטי מיוחד בהשתתפות כל מאות חיילות הסניף – בהצגה ובריקוד • לתמונות