• מצווה עלינו לספר: מרוסיה גאלתנו

    אשת החינוך, הגב' איטה רייניץ מצפת חוזרת לשנות ילדותה תחת אימת הקומוניסטים, וחושפת סיפור משפחתי של עבדות וחרות הרואית – עבדים היינו. מאת: חלי לבקובסקילקריאה