• עם ישראל מעל הטבע • הרב מנחם ישראלי

    כל יהודי הוא ניצוץ אלוקי, וגם אם מכוסה עלינו לחפור ולחפור עמוק בנפשו עד שנגלה את הניצוץ העל טבעי השוכן עמוק בלבו • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את טורו השבועי של המוהל הרב מנחם ישראלי, על פרשת השבוע • לטור המלא