• בין אומן לליובאוויטש: עד כמה אתה רוצה לטוס לרבי?

    "הרבנים והרופאים קבעו שאסור לטוס לרבי" – זאת אולי העובדה היחידה שאין עליה חולק(?), אבל באיזה טון הדברים נאמרים, זה כבר בידי כל אחד מאיתנו • כשרואים את ההפגנות של חסידי ברסלב על כך שהם לא מוכנים שיימנעו מהם לטוס לראש השנה לאומן, קשה שלא להשוות את זה למצב בליובאוויטש • שרגא קרומבי בטור על תשרי בליובאוויטש • לקריאה