• מחלוקת שאיבדה פרופורציות • האחדות בליובאוויטש

    מדוע היה הכרחי להגיע להכרעת ההלכה, איך שמרו התנאים על מחלוקות מכבדות, ומה קרה שתלמידי רבי עקיבא שכחו לעשות זאת? זו הסיבה שבדור שלנו קשה יותר לשמור על אחדות • פרק רביעי בסדרה על אחדות בליובאוויטש מאת מנחם מענדל וולףלקריאה