• הנסיון להפריד בין התקשרות למשיח מופרך מעיקרו • הרב קארף

    בימים אלו בהם מתחזקת האמונה בהתגלות הרבי מלך המשיח ובדרישתו העיקרית ״לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש״, מוגש בזאת מאמר נוקב מאת המשפיע הרב פיניע קארף ע״ה אודות ההפרש בין קריאת הגאולה של הרבי הריי״צ בדור השישי לנבואה הברורה בדור השביעי – דור הגאולה בפועל – וכתוצאה מכך הכרח מיקוד ההתקשרות בנושא עיקרי זה ללא ניסיון להפריד בין השניים • לקריאה