• ממשיכים בתנופה: התוכנית השניה מבית 'אוזניים לשמוע'

    לאחר התגובות החמות והנלהבות מתלמידי התמימים ואנ"ש על תוכנית "אוזניים לשמוע" הראשונה, מוציא את"ה העולמי השבוע את התוכנית השניה הסובבת סביב חידושו וייחודיותו של ׳קונטרס בית רבינו שבבבל׳, כאשר הפעם מתראיין לתוכנית הרב משה קורנוויץ – מרבני מכון הלכה חב"ד בארה"ק • האזינו