• מכון הלכה חב"ד: להסיר מכשול חמור ביו"ט שני של גלויות

    לאחר פניות רבות למכון הלכה חב"ד, בנושא שמירת יו"ט שני של גלויות, ע"י תושבי ארה"ק הנוסעים לחו"ל לחופשה וכדו'. הרב מיכאל אבישיד, מד"א ורב קהילת חב"ד ברמה א' בית שמש, וחבר מכון הלכה חב"ד, מפרסם מכתב חריף ביותר על התופעה הקיימת בין אנ"ש, של זילות והנהגה היפך השולחן ערוך, בעניין שמירת יו"ט שני של גלויות • לדיווח ולמכתב המלא