• "מעורר שהשנה שנת הקהל"

    לקראת ראש השנה תשע"ו, שנת הקהל, אנו מפרסמים קטע בכתב יד קדשו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, בנוגע לשנת הקהל תשמ"א, מתוך "שלשלת היחס" שבפתח לוח היום יום: מעורר שהשנה שנת הקהל – את האנשים והנשים והטף גו'.