• פרסום ראשון: מאמר "והאיש משתאה לה – תרס"א"

    לקראת כ' מרחשון, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, מערכת 'אוצר החסידים' מפרסמת לראשונה את מאמר ד"ה "והאיש משתאה לה – תרס"א" אשר נאמר ע"י כ"ק אדמו"ר הרש"ב בשבת 'חיי שרה' תרס"א, ונדפס בפעם הראשונה, מתוך הנחה מכת"י הרב אברהם דוד ז"ל פווזנער • להורדת המאמר