• שלושים שנה לפטירת האדמו”ר ‘לב שמחה’ מגור

    במלאות שלושים שנה להסתלקות כ”ק אדמו”ר ה”לב שמחה” מגור ז’ בתמוז תשנ”ב, הננו לפרסם את ההקלטה מהיחידות של הלב שמחה אצל הרבי מתאריך ט’ אלול תשל”ח, וכן קטעים ממסכת קשריו ההדוקים עם כ”ק אדמו”ר מלך המשיח מתוך סדרת הספרים בסוד שיח ושיח שרפי קודש בהוצאת “מכון באהלי צדיקים” בראשות הרב שבתי ויינטראוב • להאזנה ולתמליל היחידות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array