• להורדה: קובץ הערות לי"א ניסן תות"ל קווינס

    לאחר השקעה רבה ועבודה מאומצת של חברי המערכת, יוצא לאור לקראת י"א ניסן הקובץ 'לאפשה לה' – קובץ הערות וחידושי תורה שנכתבו ע"י תלמידי התמימים וצוות הרבנים מישיבת תות"ל קווינס • לקריאה והורדה