• בד"צ קראון הייטס: הלוח היומי – הלכות ומנהגי חנוכה תשפ"ב

    לקראת חג החנוכה אנו שמחים להגיש את ה"לוח יומי" – הלכות ומנהגי חנוכה תשפ"ב (וכן מנהגים והלכות הקשורים לחג הספרים ה' טבת, ועשרה בטבת יהפך לששון ולשמחה) • נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המרא-דאתרא וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס, הרב יוסף ישעי' ברויןלהורדת הלוח

    צילום: מנדי הכטמן
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array